نوشته‌ها

در جست و جوى مصحف امام+

اشاره: افیم رضوان محقق و شرق شناس روسى و معاون رئیس دانشکده شرق شناسى آکادمى علوم روسیه در شهر سن پتر زبورگ با مطالعه و تحقیق بر روى یک نسخه قرآنى بزرگ، برخى از فرضیه هاى مشهور محققان غربى را درمورد این که قدمت متن کامل قرآن بیشتر از قرن نهم نیست، مردود اعلام کرد. وى اکنون مشغول تدوین و انتشار یک مونوگر…