نوشته‌ها

دریچه ‏اى به قرآن از منظر شرق شناسان ۳

اعتراف بیگانگان به دست نخورده باقى ماندن قرآن بدون تردید هر شخص آگاه از انجیل و تورات اذعان مى کند که لا اقل بخش قابل توجهى از این دو کتاب، ساخته و پرداخته دست بشر است و هیچ ارتباطى میان آنها و حضرت مسیح و حضرت موسى علیهماالسلام وجود ندارد. به این حقیقت، بسیارى از خاورشناسان و دانشمندان مغرب زمین …