نوشته‌ها

وجدان کار و احساس تعهد

 بحث وجدان‌کارى و تعهد سازمانى کارکنان، از جمله مباحثى است که همواره مورد توجه صاحب‌نظران و مدیران بوده و شکل‌گیرى آن نیازمند توجه به مؤلفه‌های متفاوت است. محور و چارچوب اصلی وجدان‌کارى، سه مؤلفه فرد، کار و مدیریت را در بر می‌گیرد. مشاهدات روزمره ما از خودمان، بیانگر این واقعیت است که متأسفانه ما ب…

توزیع عادلانه قدرت در خانواده

مدیریت در خانواده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا اگر این مدیریت و توزیع قدرت، عادلانه و منصفانه تقسیم شود، علاوه بر موفقیت و کامیابی در همه زمینه‌ها، شادابی و نشاط هم به همراه خواهد داشت. بدیهی است فرزندانی که در خانواده گرم و صمیمی به سر می‌برند، علاوه بر موفقیت در تحصیل دارای تفکر و تعقل خاصی می‌شون…