نوشته‌ها

محمد طاهر تنکابنی

اشاره: محمدطاهر تنکابنی، فقیه، ریاضیدان، فیلسوف، حکیم معاصر (۱۲۸۰-۱۳۶۰ق)، از رجال سیاسی ایران در دوره پهلوی و از اولین نمایندگان مجلس تهران بود. میراز محمدطاهر در ادبیات و طب قدیم هم صاحب‌نظر بود. انی نوشتار اختصاص به بیان زندگینامه این عالم شیعی دارد. ولادت محمد طاهر تنکابنی از خاندان فقیه نصیری است که …