نوشته‌ها

نظر قرآن درباره غریزه جنسی و لذت‌طلبی

 انسان، گل سر سبد مخلوقات خداوند است که همه ی نعمت‌ها برای او آفریده شده است: «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا؛(۱) او کسی که همه ی آنچه در زمین است را برای شما آفرید» او است خدایی که آنچه در زمین است برای شما(انسان ها) آفرید». اما استفاده از این نعمت‌ها که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده، می‌ت…