نوشته‌ها

صداقت و راستى

اشاره: صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که در آموزه های اسلامی از زمینه های اساسی ارجمندی و نیک بختی انسان شناخته شده است. صداقت و راستی از فضایل انسانی است که مایه ارزش گذاری است. در این مقاله درباره این فضیلت انسانی مطالبی بر محور احادیث بیان شده است.   پیشوای صادقان و مولای متق…

امام هادى (ع)، مشعلدار هدایت

جعفر انواری خداوند متعال روح و جان انسان را گنجینه اى از گرایشها و بینشها قرار داده. حسّ حقیقت جویى یا گرایش به کشف حقایق نمونه اى از آن گرایشهاست. این حسّ و پاره ای دیگر از احساسات و تمایلات در گفتار روانکاوان به عنوان «تمایلات عالى انسان» نام گرفته است. انسان با وجود این گرایش همواره بر آن است تا به…