نوشته‌ها

بررسی اتهام جسم ‌انگاری به شیعه

اشاره: تجسیم در اصطلاح کلام به معنای جسم دانستن خدای متعال است. تجسیم از تشبیه خداوند به مخلوقاتش ناشی می شود از این به گروهایی که قائل به تجسیم هستند مجسمه و مشبهه گفته می شود. برخی از مخالفین شیعه ادعا دارند که مذهب شیعه امامیه قائل به تجسیم است و عده ای از دانشمندان صدر شیعه را به این امر متهم می کن…

نقد گفتار قفاری درباره اعتقاد شیعه به تجسیم

یکی از علمای وهابی سعودی به نام قفاری برعلیه شیعه کتابی با عنوان اصول مذهب الشیعه الامامیه تالیف نموده است. طبق ادعای قفاری در این کتاب، شیعیان در بحث توحید اسما و صفات چهار نوع ضلالت دارند: ۱٫غلو یا تجسیم .۲٫تعطیل .۳٫ توصیف ائمه ( علیهم السلام ) به اسمای خداوند .۴٫ تحریف آیات. وی سپس با نقل چند روایت …