نوشته‌ها

قطره ای از دریای فضایل حضرت زهرا (سلام الله علیها)

اشاره: حضرت زهرا (علیها السلام) هم به لحاظ نسب و خانواده و هم به جهت رفتار و منش شخصی و اوصاف فردی در اوج قله عظمت و بزرگی قرار دارد. او در عظمت و بزرگی نسب خانوادگی شهره جهان است؛ زیرا پدری چون حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) اولین فرد جهان هستی در کمال و فضائل  و مادری چون خدیجه کبری( علیها السلا…