نوشته‌ها

گفت‌وگو با پروفسور مارزلف ایرانشناس و پژوهشگر آلمانى-

وقتى روبه‌روى مردى بنشینى که از قاره‌اى دیگر، سرزمینى سرد و دور آمده تا درباره فرهنگ و ادبیات عامیانه‌ات حرف بزند،حسى دوگانه را تجربه می‌کنى؛ مخصوصا وقتى که می‌بینى به زبان مادری‌ات طورى حرف می‌زند که اگر معدود تپق‌هایش نباشد متوجه نمی‌شوى که او فارسى زبان نیست. اولریش مارزلف آلمانى براى شرکت در جشنواره…