نوشته‌ها

 فیض بن مختار کوفى

از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت کاظم علیهم‏السلام است. او ثقه و مورد اعتماد ائمه (علیه السلام) بوده [۱] ، و شیخ مفید (ره) او را از بزرگان اصحاب امام صادق علیه‏السلام و خواص او شمرده، و از ثقات فقهای صالحین می‏ داند. [۲] . او همان است که روایت معروف، از امام صادق …