نوشته‌ها

فضیلت عمر در کلام پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)

اهل سنت برای عمر خلیفه دوم فضایلی را نقل نموده  است یکی از این فضایل در حدیث زیر منعکس شده است: «روزی عمر از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) اجازه ورود خواست در حالی که نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) زنانی از قریش بودند که با پیامبر صحبت می کردند و صدایشان را از صدای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و …