نوشته‌ها

چرا امام باید برترین انسان ها باشد؟

افضلیت امام دایره ى گسترده اى دارد که هم شامل کمالات دنیوى و فضایل ظاهرى، همانند علم ،تدبیر، ذکاوت و شجاعت و... و هم در بردارنده ى سعادت و تعالى معنوى است امام رضا - عصمت -حجت خدا چرا امام باید برترین انسان ها باشد؟ چکیده : در هر عصرى از اعصار، مردان الهى نغمات الهى را در گوش ها طنین انداز مى کن…