نوشته‌ها

تربیت دینی خانواده و تهاجم فرهنگی

نقش تربیت دینی خانواده در مقابله با تهاجم فرهنگی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

نقش زنان در فرهنگ‌پذیری کودکان

چکیده در این مقاله، با عنایت به نظریه‌ها و بررسی‌های انجام شده در قلمرو روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، برخی نقش‌ها و مسئولیت‌های متنوّع زن در عرصه کنونی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شخصیت کودک مطرح شده‌اند. تأثیر مادر در تحول روانی کودک در دو بعد «فرهنگ‌پذیری» و «اجتماعی کردن» از جمله آنهاست که مورد تأیید …