نوشته‌ها

کارل برو کلمن

يکي از خاور شناسان نامدار آلماني کارل برو کلمن Karl Brockelmann است . برو کلمن در سال 1868ميلادي در شهر رشتوک ( در کنار درياي بالتيک ) زاده شد و تحصيلاتي ابتدايي و متوسطه را در آنجا گذرانيد . در دوره دبيرستان با زبان عبري و انگليسي و فرانسه آشنايي پيدا کرد و در سال 1886 يعني در هيجده سالگي به دانشگاه ر…