نوشته‌ها

دكتر هانس پيتر راداتس

دكتر هانس پيتر راداتس او در سال 1941 در كشور آلمان متولد شد. او داراى دكتراى شرق‌ شناسى و اقتصاد ملى از اين كشور است. به دليل دانش و آگاهى او در امر شرق‌ شناسى و تحليل سيستم‌ها، ساليان متمادى نماينده و مشاور در بانك‌هاى بين‌ المللى و شركتهاى تجارى در امور خاورميانه بوده است. تحقيقات در امر شرق‌ شناسى و تحليلهاى …