نوشته‌ها

محمود فرشچیان

اشاره: محمود فرشچیان نقاش و نگارگر ایرانی در عین توجه به مبانی سنتی نقاشی، سبکی نو دارد و به سبب آثاری که درباره برخی موضوعات شیعی پدید آورده، مشهور است. خارج‌کردن نقاشی از هنری وابسته به شعر و ادبیات و استقلال‌ بخشیدن به آن، سه‌بعدی کردن نقاشی با نگاه به هنر غرب، و همچنین نگاه ویژه به بازسازی مفاهیم دینی…

تابلوی عصر عاشورا

عصر عاشورا، تابلویی اثر محمود فرشچیان، مشهور‌ترین اثر تجسمی درباره واقعه عاشوراست. موضوع اثر، بازگشت اسب بی‌سوار به سوی خیمه‌ها، پس از شهادت امام حسین(علیه السلام) در عصر عاشورا، و نمایش حزن و اندوه اهل بیت امام در مواجهه با این صحنه است. تابلو عصر عاشورا، چنانکه محمود فرشچیان گفته، در روز عاشورای ۱…