نوشته‌ها

نام فرزندان امام على (ع)

چرا امام على عليه السلام نام فرزندانش را ابوبکر ، عمر و عثمان گذاشت ؟ دلايل زيادى را مى توان براى پاسخ دادن به اين سؤال ارائه کرد . ما اين نام ها را در مرحله اول به صورت تک تک و اختصاصى بررسى و جواب خواهيم داد و در مرحله بعد جواب کلى از تمام آن ها را ارائه مى کنيم . جواب اجمالى نام گذارى به نام ع…