نوشته‌ها

شادى و سرور در قرآن

انسان هرگاه به خواسته‌ى خود برسد و به چیزهاى مورد علاقه‌ى خویش مانند مال، قدرت، نفوذ، موفقیت، علم، ایمان و تقوا دست یابد، در خود حالتى از شادى و سرور احساس مى‌کند. بنابراین، شادى امرى نسبى و مبتنى بر اهداف انسان در زندگى او است؛ مثلا اگر هدف کسى در زندگى جمع‌آورى مال و دستیابى به قدرت و نفوذ و مقامات دنیوى دیگر باش…

اسرائیل و بهائیت

فرزندعکا فرقه بهائیت که شاخه ای از صهیونیسم به شمار می‌رود، طبق دستور، همه قوای خود را برای اجرای نقشه نابودی اندیشه‌های ملی و مذهبی در ایران به کار گرفت و برای این منظور مجریان خود را انتخاب کرد تا در بلندمدت آرمان‌های ملی و سنت‌های دینی را تخریب کنند مسلک بهائیت از سال ۱۲۶۰ ق. توسط «علی محمد باب» که خود…