نوشته‌ها

شیخ محمد اسحاق فیاض «دام ظله»

اشاره: شیخ محمد اسحاق فیاض یکی از علمای معاصر شیعه است که در حوزه علمیه نجف اشرف مشغول تدریس و تألیف است. این عالم شیعی کتابهای زیادی در مسائل فقه و اصول تألیف نموده است. در این نوشته این عالم دینی به صورت مختصر معرفی گردیده است. حضرت آیت الله فیاض (دام ظله) در سال ۱۳۴۸هـ.ق در جنوب کابل، پایتخت افغانس…