نوشته‌ها

شیعیان ، شرایط ، شایستگیها

اشاره: شیعیان در قلب عالم ساکنند* شیعیان در کوه غیبت کاهنند شیعیان سوداگران نیتند * زارعان اشک و مظلومیتند شیعیان شب را تنفس کرده‌اند* شیعیان در خون تجسّس کرده‌اند ما از اوّل در «هدایت» بوده ‏ایم* مردمى اهل «ولایت» بوده‏ ایم پس زمین جغرافیاى آه ماست* پس زمان تاریخ ثاراللّه‏ ماست   با غروب…

فاطمه زهرا(س) و غدیر خم

احمد لقمانى سپيده سخن قسم به جان تو اى عشق، اى تمامى هست که هست هستى ما از خُم غدير تو مست در آن خجسته غدير تو ديد دشمن، دوست که آفتاب برد آفتاب بر سر دست نشان ز گوهر آدم نداشت هر که نبود به خُم سراى ولايت خراب و باده پرست(1) شکوه باعظمت و شادى پرمعنويت حج، دلها و ديده ها را سرشار از شيرين…