نوشته‌ها

عبدالله بن مغیره

ابومحمد عبدالله بن المُغِیْره بَجَلى کوفى ثقه از فقهاى اصحاب است، واحدى عدیل او نمى‌شود از جهت جلالت و دین و ورع و روایت کرده از ابوالحسن موسى علیه‌السلام. شیخ کشى گفته که او واقفى بوده و رجوع کرده به حق و روایت کرده از او که گفت: من واقفى بودم و حج گذاشتم بر این حال، پس چون به مکه رفتم خلجان کر …