نوشته‌ها

سلیم بن قیس هلالى عامرى کوفى

ولادت شیخ ابو صادق، سلیم بن قیس هلالى عامرى کوفى، از خواص اصحاب امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر علیهم السلام است. سلیم، دو سال قبل از هجرت به دنیا آمده و در نتیجه، هنگام شهادت پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله و سلم ۱۲ سال داشته است. او در ۱۶ سالگى وارد مدینه شد…