نوشته‌ها

شیعیان در قرآن و سنت پیامبر(ص)

اشاره: در سـال هاى اخیر بویژه پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، گفتگوهاى زیادى درباره شیعیان مـطـرح مـى شـود هم اکنون تبلیغات غربى و وسایل ارتباط جهانى، مشخصا شیعیان ایران را هدف قـرار داده اند و آنان و با بوغ و کرنای وهابیت مذهب شیعه را یک مذهب ساختگی و بدون ریشه در اسلام مطرح می کنند. گاهی می گویند…