نوشته‌ها

شیخ جعفر سبحانى « دام ظله »

ولادت و تحصیلات‏ آیت الله شیخ جعفر بن علامه شیخ محمد حسین سبحانى اقبال تبریزى در سال ۱۳۴۷ ق در شهر تبریز ‏چشم به جهان گشود. دروس ادبیات عرب، مطول، لمعه و قسمتى از رسائل و مکاسب را در تبریز ‏فرا گرفت‎.‎ در سال ۱۳۶۵ ق به قم مهاجرت نمود و بقیه‏ ى کتاب رسائل را در محضر حاج میرزا محمد مجاهد ‏تبریزى و کفایه…