نوشته‌ها

وسط كوچه

وسط كوچه راهتان را بست از خدا هم حيا نكرد اصلاً پاره كرد آن قباله را ملعون به همين اكتفا نكرد اصلاً   سرتان داد مي زد و مي گفت: خون به چشم ابوتراب كنم هرچقدر كينه از علي دارم همه را با زنش حساب كنم   يك نفر لات هم نبود آنجا؟! كه بگويد: به زن نزن سيلي با كف دست و پشت دست چپش دو كشيده زد…

مدارک شهادت حضرت زهرا (س)در کتب اهل سنت

بسمه تعالي الســَّـلامُ عَليــکَ أيَّتُهَا الصِّـدِّيقَه الشَّـهيـدَه 1- ابن قتيبه 2-ابن شهر آشوب سروي 3-أبي الفتح محمد بن عبدالکريم بن أبي بکر احمد شهرستاني 4-ذهبي مورخ مشهور 5-عمر رضا کحاله از علماي معاصر اهل سنت يعقوبي 6-احمدبن يحيي معروف به «بلاذري» 7-ابن ابي الحديد معتزلي 8-شهاب الدين …