نوشته‌ها

شادى و سرور در قرآن

انسان هرگاه به خواسته‌ى خود برسد و به چیزهاى مورد علاقه‌ى خویش مانند مال، قدرت، نفوذ، موفقیت، علم، ایمان و تقوا دست یابد، در خود حالتى از شادى و سرور احساس مى‌کند. بنابراین، شادى امرى نسبى و مبتنى بر اهداف انسان در زندگى او است؛ مثلا اگر هدف کسى در زندگى جمع‌آورى مال و دستیابى به قدرت و نفوذ و مقامات دنیوى دیگر باش…