نوشته‌ها

سید على حسینى سیستانى «دام ظله»

اشاره: آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی از مراجع بزرگ شیعه است که در حال حاضر در شهر مقدس نجف اشرف ساکن بوده و  حوزه علمیه و مردم عراق از راهنمایی ها و رهبری او استفاده می کنند. این عالم جلیل القدر به ویژه در سالهای اخیر بحران کشور عراق را به خوبی رهبری نمود و از چاش های زیادی این مردم را نجات داده است.…