نوشته‌ها

نوسازی و دگرگونی‌های بحران‌ساز در خانواده

( بررسی مسائل نوین خانواده در نقاط شهری استان مازندران) جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

والدین و فرزندان(۲)

آنچه والدین می‌توانند انجام دهند  آدمی در هر مرحله‌ای از رشد و زندگی که باشد، به مربی و معلمی نیاز دارد که به او درس صحیح زیستن را بیاموزد، راه و روش زندگی کردن را یاد بدهد و طرق سعادتمندی را به او گوشزد نماید. این نیاز برای کودکان از آن جهت است که در این مهمان سرای بزرگ جهان، غریب و ناآشنایند و برای…