نوشته‌ها

نگاهى به پدیده اجتماعى اوقات فراغت

 رها شدن میلیون‌ها جوان و نوجوان از تحصیل و مدرسه در پایان هر سال تحصیلى، طرح موضوع کهنه‌اى را به دنبال مى‌آورد که همواره بر آن تاکید شده و انتقادهاى فراوانى را نیز متوجه خود کرده است. این موضوع که از آن به عنوان غنى‌سازى اوقات فراغت یاد مى‌شود، امروزه به تکرارى از برنامه‌ها و سیاستگذارى‌هایى تبدیل شده که نه…