نوشته‌ها

ظرفیت شناسی ؛ معرفی و آموزش مطالعات اسلا م شناسی وشیعه شناسی در دانشگاه هاروارد

برنامه ی مطالعات حقوقی اسلام، در دانشکده ی حقوق دانشگاه هاروارد، که از سال ١٩٩١م تأسیس شده است،پیش درآمدی است برای تشکیل یک مرکز با فعالیت گسترده تر که به زودی محقق خواهد شد. این برنامه به منظور ارتقای سطح علمی دانش جویان نسبت به حقوق اسلامی راه اندازی شده است. تمرکز اصلی کار، در برنامه ی حقوق اسلا می، در…