نوشته‌ها

مرگ زیاد بن ابیه(۴ رمضان)

زیاد بن ابیه در سال ۵۳ هـ ق در کوفه به هلاکت رسید. (نفائح العلام: ص ۱۱۴، الوقایع و الحوادث: ج ۱، ص ۷۴، فیض العلام: ص ۲۳، شفاء الصدور: ج ۱، ص ۳۱۰) او مشهور به زیاد بن ابیه، زیاد بن امه، زیاد بن عبید، و زیاد بن سمیه است، و چون پدر زیاد از کثرت معلوم نبود به او زیاد بن ابیه می گفتند. هنگامی که به معاویه پی…