نوشته‌ها

معنای عبارت‏هايی از زيارت جامعه كبيره

عبارت‏هاى زير را از زيارت جامعه كبيره معنا كنيد: (ذكركم فى الذاكرين و اسماءكم فى الأسماء و أجسادكم فى الأجساد و ارواحكم فى الأرواح و أنفسكم فى النفوس و آثاركم فى الاثار و قبوركم فى القبور). پیش از بیان شرح جملات یاد شده از زیارت جامعه مناسب است به تشریح معنای لغوی چند واژه که در فقرات زیارت آمده، بپردا…