نوشته‌ها

سلطه رسانه‌ها بر سبک زندگی

رسانه‌ها همچون یک چاقو عمل می‌کنند. چاقویی که هم می‌توان با آن جراحی کرد و هم می‌توان با آن سر برید! این جمله‌ای است که این روز‌ها زیاد شنیده می‌شود. این که رسانه‌ها می‌توانند هر پیام و محتوایی را فارغ از خوب یا بد آن، منتقل کنند. از سوی دیگر، بحث سواد رسانه‌ای مدت‌ها است که مطرح شده و به این نکته توجه…