نوشته‌ها

بیرون آمدن دست های زهرا( علیها السلام ) از کفن

هنگامی که امام علی (علیه السلام ) بدن زهرا(علیها السلام) را کفن کرد، وقتی که خواست بندهای کفن را ببندد فرزندان خود را صدا زد و فرمود: «هلموا تزودوا من امکم; بیایید از دیدار مادرتان توشه بگیرید.» حسن و حسین (علیهما السلام) فریاد زنان مادر را صدا می زدند، و می گفتند:« وقتی که به حضور جدمان رسیدی سلام ما را…