نوشته‌ها

علي بن محمد باقر (عليه السلام)

امامزاده علی مشهد اردهال شناسنامه حضرت ابالحسن علی بن محمد الباقر علیه السلام نام: علی (ابوالحسن، طاهر)؛ پدر: محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام؛ مادر: امّ ولد (نام‌های او زینب، لیلا، ام‌حکیمه)؛ فرزندان: احمد و فاطمه، فاطمه یکی از همسران امام کاظم علیه السلام؛ سن: 32 سال؛ مسئولیت: نائب خاص امام باقر …