نوشته‌ها

خانم دکتر ماریا آیوازیان+

اشاره: ماریا آیوازیان در سال ۱۳۲۳ در تهران متولد شد. دوره هاى تحصیلات ابتدایى ، متوسطه و دبیرستان را در مدراس ارمنیان تهران به پایان رسانده است. دوره لیسانس را در رشته ادبیات فارسى در دانشگاه تهران، دوره فوق لیسانس را در رشته زبان و ادبیات ارمنى (از گروه زبانهاى باستانى) دانشگاه تهران، دوره دکترى در…

پروفسور ایزوتسو

چکیده: نویسنده، پس از بیان رویکردهاى گوناگون قرآن پژوهان غیر مسلمان نسبت به قرآن با عناوین: رویکرد تاریخى، زبان شناسانه، متنى، معنایى یا معنى شناسانه و اسطوره ‏اى، به معرفى ایزوتسو به عنوان قرآن پژوهى که با رویکرد زبان‏ شناختى به مطالعه قرآن روى آورده پرداخته است. زندگى، مسافرت هاى علمى، عضویت در…