نوشته‌ها

فلسفه زیارت ائمه (علیهم‌السلام)

اشاره: زیارت در لغت به معنای دیدن کردن، به دیدار کسی رفتن، و ... می باشد. اما در فرهنگ مذهبی در معنای  نوعی دیدار خاص(توام با اکرام) از قبور بزرگان و بزرگزادگان دینی اصطلاح یافته است به گونه ای که از این لغت بلافاصله چنین معنایی به ذهن متبادر می شود. زائر اسم فاعل زیارت؛ به معنای زیارت کننده، و مزور اسم…