نوشته‌ها

مروری بر روانشناسی ورزش

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

نقش مدیریت شهری در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی شهروندان

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ماهیّت مشکلات نوجوانان

هر جامعه‌ای برای دستیابی به هدف‌های خویش، مرزهایی برای عقاید و رفتارهای پسندیده و ناپسند انتخاب یا تعیین می‌کند و به وسیله قوانین جاری، آئین‌های دینی و اخلاقی و قواعد ‌گروهی و سازمانی بر آنها نظارت می‌کند این مرزها که از ارزش‌ها برمی‌خیزد هنجارها را نشان می‌دهند و در نهایت به تفکّر و رفتار آدمی نظم می‌دهند…