نوشته‌ها

شیعیان ، شرایط ، شایستگیها

اشاره: شیعیان در قلب عالم ساکنند* شیعیان در کوه غیبت کاهنند شیعیان سوداگران نیتند * زارعان اشک و مظلومیتند شیعیان شب را تنفس کرده‌اند* شیعیان در خون تجسّس کرده‌اند ما از اوّل در «هدایت» بوده ‏ایم* مردمى اهل «ولایت» بوده‏ ایم پس زمین جغرافیاى آه ماست* پس زمان تاریخ ثاراللّه‏ ماست   با غروب…