نوشته‌ها

سوره والعصر و چهار اصل معروف بودا

  اشاره:  برخی گمان کرده اند که سوره والعصر در قرآن همان چهار اصل بودا است. از این مقایسه نتیجه می گیرند که قرآن از عقاید بودا تأثیر پذیرفته است. برای توضیح مسئله، از جهات مختلفی می‌توان درباره آن بحث کرد؛ به همین علت آن را به چند بخش تحلیل می‌کنیم و بعد آن را پاسخ می‌دهیم:   ۱. اگر مقصو…