نوشته‌ها

ارشاد القلوب الی الصواب المنجی من عمل به من الیم العقاب

اشاره: کتاب ارشاد القلوب الی الصواب المنجی من عمل به من الیم العقاب تألیف حسن بن محمد دیلمی است. ارشاد القلوب، کتاب گران سنگی است که در واقع از سوی این عالم شیعی در قالب وعظ به عالم تشیع هدیه شده است. زیرا در دیدگاه او ـ که منبعث از کلام گهربار رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ است ـ بهترین هدیه و…

حمزه بن عبدالعزیز دیلمى (سلار دیلمى)

ولادت ولادت او هـمـانـند دیگر معاریف و مفاخر مکتب اسلام درست روشن و مشخص نیست ، ولى نام او حـمـزه بن عبدالعزیز دیلمى طبرستانى ، کنیه اش ابویعلى ملقب به سلا ر، فقیهى است بزرگوار و شـیـخى است جلیل القدر و عظیم الشان که از مفاخر و اعیان فقهاى امامیه مى باشد سلا ر معرب سـالار مـى بـاشد که به معناى امیر و ر…