نوشته‌ها

سیماى شیعه در نگاه امام صادق علیه السلام

اشاره: امام صادق(ع) در سفارش های خود به عبدالله بن جندب پس از هشدارشیعیان به دام های شیطان، ویژگی های برجسته دوستان حقیقی خود رابر می شمرد و سپس خصلت های دیگر شیعیان را بیان می کند. دو ویژگی ممتاز شیعیان از نگاه امام صادق(ع) عبارت است از:     آخرت «لقد جلت الاخره فی اعینهم حتی ما ی…