نوشته‌ها

امام كاظم (عليه السلام)

دیدگاه امام كاظم (عليه السلام) درباره روزه امام كاظم (عليه السلام) فرمودند: دعوة الصائم تستجاب عند افطاره1 دعاى شخص روزه‏ دار هنگام افطار مستجاب مى‏شود. فطرك اخاك الصائم خير من صيامك2 افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبى) بهتر است. قال الکاظم (عليه السلام) رجب نهر في الجنه اشد بياضا من …