نوشته‌ها

کتاب‏شناسى امام حسن عسکرى(ع)

از آنجا که امر «پژوهش» نيازمند «منابع» مي باشد، در اين نوشتار سعى شده کتاب هاى مربوط به زندگانى امام حسن عسکرى عليه السلام ، فهرست وار، به پيشگاه خوانند و محقّقان گرامى تقديم گردد.* آخرين خورشيد پيدا؛ نگرش کوتاه بر زندگانى امام حسن عسکرى عليه السلام ، واحد تحقيقات مسجد مقدّس جمکران، 1375، رقعى، 96…