نوشته‌ها

امامان هدايت

«انقلاب نبوى» آغازى بر زندگى اجتماعى بر پايه بنيان‏ هاى الهى بود و «سلسله امامت» پاسدار آن نظام جاودانى است. از اين روى نقش امامت، پاسدارى مداوم از اركان دين محمّدى صلى الله عليه ‏و‏آله ‏وسلم است. و وظيفه امّت در نبود پيامبر، تمسّك به اين زنجيره هدايت مى‏باشد. سلمان فارسى مى‏گفت: رسول اكرم صلى‏ الله‏ عل…