نوشته‌ها

وقتی که ساعات خواب نوجوان به هم می ریزد!

او قبلا این طور نبود با قوانینی که ما به عنوان والدینش، برای ساعات خواب تعیین کرده بودیم، هماهنگ بود. اما مدتی است که شبها وقتی به رختخواب می رود، مدتها طول می کشد تا به خواب برود و صبح هم وقتی بیدارش می کنیم، مدتها غر می زند و این پهلو و آن پهلو می شود تا از جایش بلند شود. برای والدینی که با چنین فرز…