نوشته‌ها

با خسیسی همسرمان چه کنیم؟

همه ما می‌دانیم که خساست، امری ذاتی است نه اکتسابی. پول و درآمد برای این افراد، تمام زندگی است. آنها محبت را با پول می‌سنجند و حتی هدیه‌ای که می‌خرند، بر کیفیت و نوع آن توجه‌ای ندارند. در منزل این افراد، تصمیم‌گیری برای خرید هر وسیله ساده‌ای، باید بااجازه آنان باشد و برای صدور این مجوز نیز باید دلایل قا…