نوشته‌ها

تسبيحى بهتر از هر خدمتكار

  از على (عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: « فاطمه زهرا(سلام الله عليها) عزيزترين عزيزان رسول خدا(صلى الله عليه و آله و سلم ) در خانه من بود. اين بانو آن قدر با آسياب آرد كرد تا دستهايش پينه بست و آن قدر از چاه آب كشيد كه اثر آن بر سينه اش باقى مانده بود و به اندازه اى خانه را روبيد تا اين كه لباس…