نوشته‌ها

تعیین و معرفى جانشین

از دیدگاه تشیع، خلفا و امامان پس از پیامبر، به وسیله خود آن حضرت تعیین و معرفى شده اند که تعداد آنان ۱۲ نفر است و هر امامى نیز امام پس از خود را به گونه اى معرفى فرموده است. در این باره احادیث فراوانى وجود دارد اما در مورد خلافت امام حسن در تاریخ و روایات به خوبى بیان شده که حضرت على(علیه السلام) پس از خو…