نوشته‌ها

مقایسه وجود حضرت عیسی قبل از حیات با حدیث لولاک لما خلقت الافلاک

اشاره:  در آیین مسیحیت عقیده ای وجود دارد که حضرت مسیح قبل از اینکه به دنیا بیاید وجود داشته است. پولس می‌گوید: «عیسی مانند مظهر شخصی است که قبل از حیات وجود داشته نه مانند یک فرد انسانی که مظهر معرفت الهی باشد.» در دین اسلام نیز نسبت به پیامبر اسلام حدیثی نقل شده است که «لولاک لما خلقت الافلاک؛ اگر تو نبود…